Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för oktober 2002

30.10.2002 Fritid och ledighet för jordbrukarfamiljer
28.10.2002 De stora lantbruksländerna attackerar EU
28.10.2002 Nya GMO-regler trädde i kraft men blockaden fortsätter
28.10.2002 Danmark sätter tryck på utvidgningsprocessen
28.10.2002 Regeringen beslöt gå vidare med Metsoprogrammet
28.10.2002 Agrologföreningen går med i Agrologien liitto
28.10.2002 Andberg lämnar betordförandeskap
28.10.2002 Tjudö vingård gjorde rom på sockerbetor
28.10.2002 Nytt semestersystem för åländska bönder
28.10.2002 Statliga mjölkkvoter finns att köpa i Nyland, brist i övriga Svenskfinland
28.10.2002 Äggproducenter måste ansluta sig till register
28.10.2002 Inte lämpligt att strama åt stödvillkoren för potatisodling
28.10.2002 SLC kräver fortsatt skydd av hemfriden
25.10.2002 Nya bestämmelser om vit potatiscystnematod
21.10.2002 Rävfarmarna tar nya tag efter katastrofen
21.10.2002 Vattendragen kartläggs i Åboland
21.10.2002 Mjölkkvoterna stöds av de flesta EU-länderna
21.10.2002 Inget EU-beslut om salmonella
21.10.2002 EU-ministrar skeptiska mot GMO-livsmedel
21.10.2002 Tyskland och Frankrike är ännu oense om EU-stöd
21.10.2002 Markägarens handbok för SLC:s medlemmar
18.10.2002 Irländska farmare uppmanas rösta ja
16.10.2002 Beredskapsplan för bekämpning av tallvedsnematoden
15.10.2002 Trålfisket begränsas för att trygga tillgången på
14.10.2002 Mellanöversynen av CAP kan komplicera utgångspositionen i WTO-förhandlingarna
14.10.2002 Kommissionen vill ta in tio länder i EU
14.10.2002 Mjölkindustrin expanderar över gränserna
14.10.2002 Nya CAP-stödets gräns för låg enligt Ålands halvtidsvärdering
14.10.2002 Jordbrukets företagarinkomst ökar, medan mjölk- och köttpriserna sjunker
14.10.2002 Skogsexporten ökar något i år
14.10.2002 Samarbete är mer konstruktivt än skogskrig
14.10.2002 Slakterierna har bråttom men marknaden tar emot varan
11.10.2002 Odling av industrihampa kan inte förbjudas
9.10.2002 Insamling av produktionsdjur som dött utvidgas
9.10.2002 Antalet jakttillstånd på varg, utter och lodjur
9.10.2002 EKO i Nyland
7.10.2002 Rekordmånga studerar lantbruk
7.10.2002 Missnöje på Åland med mejeriets mjölklikvider
7.10.2002 3,5 procent lägre finsk sockerkvot
7.10.2002 Spannmålsgruppen missnöjd med priserna
7.10.2002 Uppsamlingen av kadaver utvidgas
7.10.2002 Fall av Maedi-Visna i Kauhajokitrakten
7.10.2002 EU-inspektörer kanske ges rätt att göra husrannsakan hos bönder
7.10.2002 141-krav måste vara väl underbyggda
3.10.2002 Lantbrukets producentpriser sjönk under maj-juni
2.10.2002 Undervisningsministeriets betänkande
1.10.2002 NSP:s ställningstagande till lagförslag

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab