Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för juni 2006

30.6.2006 Ställningstagande om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
30.6.2006 Nya skogscertifikat skickas ut
30.6.2006 Aktivitet krävs för intern prisstatistik
30.6.2006 Markägarnas röst hörs bland jägarna
30.6.2006 "Fel att dra in besvärsnämnden"
30.6.2006 Allt klart för att hyra mjölkkvoter
30.6.2006 Många åsikter om uranletning
30.6.2006 EU-konsumenter misstror den gröna gentekniken
30.6.2006 WTO manglar in i det sista
27.6.2006 Informationskampanj om uppvärmning med förnybar energi
27.6.2006 Gårdsundersökningen ger information om gårdarnas produktion
22.6.2006 Salmonella i vart femte EU-hönseri
22.6.2006 Mer EU-anslag för bioenergi
22.6.2006 Ingen agrologutbildning i Vasa i höst
22.6.2006 Nya stödlösningar söks via miljöstödet för södra Finland
22.6.2006 EU kräver insyn i strukturstöden
22.6.2006 EU-ministrar slog fast stödet till landsbygden
16.6.2006 God skörd av vilda bär år 2005
16.6.2006 Finska hundar söker tysk björn
16.6.2006 Miljöbyrå efterlyser policy för biobränslen
16.6.2006 Bryssel vill sätta tak på CAP-gårdsstöd
16.6.2006 Över 100.000 hektar rybs och raps i år
16.6.2006 Riksdagen godkände lagen om accisåterbäringar
16.6.2006 Avträdelsestödet förlängs under skärpta villkor
16.6.2006 Riksdagen betonade enigheten om jordbrukspolitiken
14.6.2006 Över 100 000 hektar rybs och raps i år
9.6.2006 Överföring av ärende vid landsbygdsnäringarna
9.6.2006 Ett sista försök ska rädda WTO
9.6.2006 Vodka av druvor på EU-agendan under Finlands ordförandeskap
9.6.2006 Värmeslag - en kampanj om förnybar energi
9.6.2006 Åkerpriserna har stigit speciellt mycket i sydväst
9.6.2006 Branschorganisation för äggproducenter behövs
9.6.2006 Tilläggsdelen för sockerbetor ska ansökas före 15 juni
9.6.2006 Miljöstödets nationella tilläggsdel till basmiljöstödet?
2.6.2006 Landskvoten för mjölk underskreds med ca 36,4 miljoner liter
2.6.2006 Radikal EU-reform rensar ut vinodlingar
2.6.2006 Jordbrukspolitiken är säkrad till år 2013
2.6.2006 Riksdagens grundlagsutskott accepterar olika åldersgränser i avträdelsestödet
2.6.2006 Gränsvärden för fusariumtoxiner träder i kraft i juli
2.6.2006 Missat tvärvillkor kan leda till stödsanktioner
2.6.2006 Förbjudet att hålla får bundna
2.6.2006 Beteskravet i kraft om en månad

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab