Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för november 2002

29.11.2002 Fortsatt nationellt stöd till södra Finland måste garanteras
27.11.2002 3 miljoner € i ersättning till pälsdjursuppfödare
27.11.2002 Selektivt laxfiske och effektivare säljakt
27.11.2002 Gårdsbruken får bidrag till vattenförsörjning
27.11.2002 Genteknikstrategin blir gemensam verksamhetslinje
25.11.2002 Thors vill att kommissionen utreder certifieringsregler för ekospannmål
25.11.2002 Det brådskar med nya spannmålskvoter
25.11.2002 Fortsatt bråk om EU:s utvidgning
25.11.2002 Fler scrapiefall funna
25.11.2002 Ny SLF-styrelse valdes
25.11.2002 Svenska rådgivningen med i ProAgria
25.11.2002 Hopp om inkomstpaket för jordbruket
20.11.2002 Konkurrensen inom bageribranschen skärps
20.11.2002 Stabila utvecklingsutsikter inom köttförädlingen
19.11.2002 AKTUELLA EKOFRÅGOR
15.11.2002 LPA: Noggrannhet i avträdelsestödsöverlåtelser vid årsskiftet
15.11.2002 EU-parlamentet mildrade förslaget till CAP-reform
15.11.2002 CAP-reformen är ingalunda lagd på is
15.11.2002 OpenOffice - ett okänt gratisprogram
15.11.2002 Lantbrukets datacentral totalförnyar sina datasystem - alla program byts
15.11.2002 Vipu - ny service för odlaruppgifter
15.11.2002 Nu får svinen behålla sin svans
15.11.2002 Gårdarna ska få möjlighet att söka om investeringsstöd för vattenanskaffning
15.11.2002 SLC-styrelsen oroad över strukturerna inom svin- och fjäderfäsektorn
15.11.2002 SLC kräver kompensation för ökade kostnader
13.11.2002 Grundvattenytan 1-1,5 meter lägre än normalt
11.11.2002 Utredningen av scrapiefallet fortsätter
11.11.2002 Djurskyddsförordningen ändras från 1.1.2003
11.11.2002 Råd om ekohusdjur finns att få helt gratis
11.11.2002 Extra avgift på frusna betor
11.11.2002 Höstsådd duger som växttäcke fastän brodden har uteblivit
11.11.2002 Åboländskt landsbygds- och kompetenscenter planeras
11.11.2002 Stödpaketet går jämt ut enligt kalkylerna
11.11.2002 COPA och COGECA kräver arbetsro
8.11.2002 Holländarna arbetar minst för maten - finländarna på tredje plats
8.11.2002 Scrapie hos finländsk get
7.11.2002 Uttalande om kvalitetsprissättningen på spannmål
4.11.2002 Scrapie konstaterad hos finländsk get
4.11.2002 Brist på tallfrö - kottar samlas in
4.11.2002 Jord- och skogsbruksutskottet är negativt till husrannsakan
4.11.2002 Ryttarförbund samlar namn mot lag om enskilda vägar
4.11.2002 Nordligt läge tycks ge nyttigare linolja
4.11.2002 Certifieringsstrid bromsar finländsk export av ekospannmål
4.11.2002 Arbetsro för bönderna eller nya reformer?
4.11.2002 EU enades om lantbruket
4.11.2002 Kandidatländer ställer nya krav

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab