Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för augusti 2002

30.8.2002 EG:s ramdirektiv för vattenpolitiken förutsätter typindelning
30.8.2002
30.8.2002 EU ger kampanjstöd för lantbruksprodukter
30.8.2002 Oenigt om agrarsubventioner på FN-möte i Johannesburg
30.8.2002 Träimporten till Finland väntas slå nya rekord
30.8.2002 Högre anslag för viltskador behövs
30.8.2002 Jordbrukets kostnader stiger
30.8.2002 Kvalitetsutbildningen inom mjölksektorn förenhetligas
30.8.2002 Äggkonsumtion och -produktion i balans
30.8.2002 Havreexporten inleddes i Vasa
30.8.2002 Åländska äppelodlare vill kyla ner inhemska marknaden
26.8.2002 Regn och översvämningar gav skador för miljarder
26.8.2002 Ansvaret för jordbruket skjuts över
26.8.2002 Landsbygden behöver någon som kan lyssna
26.8.2002 Mångfald i skogen beskattas, lättnader är möjliga
23.8.2002 Miljöstöd för nya utrotningshotade ursprungsraser
23.8.2002 Finland och Österrike angående mellanutvärderingen
22.8.2002 Rekordskörd av vete och havre förväntas
19.8.2002 Tyskarna har förlorat tron på ekologiska livsmedel
19.8.2002 Omfattande skördeskador i Europa?
19.8.2002 Ministerier överens om nästa års lantbruksbudget
19.8.2002 Pengarna slut för investeringsstöd
19.8.2002 Produktionen väntas överstiga sockerkvoterna
19.8.2002 Kraftigt ökad veteareal i Finland
13.8.2002 LPA: Villkoren för avträdelsestödet ändras
12.8.2002 Byrne värvar irländska röster
12.8.2002 Polska lantbrukare misstror ännu EU
12.8.2002 Oljeväxtorganisationer kritiserar CAP-reformförslag
12.8.2002 Hagelskur förstörde äppel på Åland
12.8.2002 Spannmålspriserna lägre än ifjol
12.8.2002 Förhandlingar om jordbruksbudgeten
9.8.2002 Nya fynd av coloradoskalbaggar
5.8.2002 Ny framstöt mot djurtransporter
5.8.2002 Bönder andas ut efter hormonskandalen
5.8.2002 Frankrike och Tyskland försöker
uppnå enighet om agrarpolitiken
5.8.2002 Branden vid Finska Socker påverkar inte betleveranserna
5.8.2002 Livlig virkeshandel väntas
5.8.2002 Billig importspannmål översvämmer marknaden
EU-kommissionen förhandlar om spannmålstull
5.8.2002 Tröskningen har inletts
2.8.2002 Jari Koskinen svarar Christina Gestrin:
Behandlingen av investeringsansökningar
är en intern fråga för TE-centralerna
2.8.2002 Uttalande av SLC om budgetförslaget för 2003

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab