Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för april 2003

25.4.2003 Betänkande av arbetsgruppen för jordbrukets finansiering, SLC: s utlåtande
25.4.2003 Ny ekoombudsman på ÖSP
25.4.2003 Medlemsbasen breddas i ÖSL
25.4.2003 Dålig service på svenska bekymrar Ålands bönder
25.4.2003 Halverad överskridning av mjölkkvoten
25.4.2003 Sänkt ersättning för stolpar på åker
25.4.2003 En miljon liter tallkottar har samlats in
25.4.2003 Förlängd virkesmottagning räddar Ålands stormfällda virke
25.4.2003 Virkeslikviderna kan inte räknas ut förrän mätningsresultaten finns
25.4.2003 Hållbart skogsbruk tas upp på toppmöte
25.4.2003 Hönsinfluensan i Holland har nu spridits till grannländerna
25.4.2003 Ny COPA-ordförande kritiserar CAP-reformen
25.4.2003 Fischler hoppas på CAP-beslut i juni
16.4.2003 Förkortad ansökningsguide 2003
15.4.2003 Utlåtande om förslaget till ny landsvägslag
14.4.2003 Mjölkkvoten överskreds med cirka 31 miljoner liter
14.4.2003 SLC kommenterar regeringsprogrammet
14.4.2003 LoA: Vad ska vi göra med höstvetet och rågen?
11.4.2003 Inga stora förändringar i strukturstöden
11.4.2003 Resolution från NSP:s vårmöte 9.4
11.4.2003 Äpplet blir en märkesvara
11.4.2003 Polka populäraste jordgubben i Finland
11.4.2003 Maltförhandlingarna stampar på stället
11.4.2003 Startstödet fick tilläggspengar
11.4.2003 Övervintringsskador börjar bli aktuella
11.4.2003 Flera odlingsväxter omfattas av ny lag om ersättning för skördeskador
11.4.2003 Frikoppling otänkbar anser ÖSP-ordföranden
11.4.2003 NSP-ordföranden räknar med ändringar i lantbruksreformen
11.4.2003 Nya regler för djurtransporter drar långt ut på tiden
11.4.2003 Ryssland vill köpa färre mjölkprodukter
11.4.2003 Trycket ökar på EU:s mjölkproducenter
11.4.2003 Kritik mot reform av mjölkstödet
11.4.2003 EU-ministrar söker kompromiss för planerad CAP-reform
9.4.2003 Nya växter i ersättningssystemet för skördeskador
9.4.2003
4.4.2003 Köttproducenter bötar för fiffel
4.4.2003 Bryssel ges skulden för fastkörda WTO-samtal
4.4.2003 Insamlingen av självdöda svin blir obligatorisk
4.4.2003 Skärpt kontroll av får och getter
4.4.2003 Flera positiva förslag i Sailasgruppens rapport tycker Holger Falck
4.4.2003 Granvik fortsätter i jord- och skogsbruksutskottet
3.4.2003 Markägarrepresentationen i jaktvårdsdistriktet

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab