Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för mars 2008

28.3.2008 ÅPF fick rätt mot museibyrån om registrering av fornminnen
28.3.2008 Ansök om understöd för bostadens avloppsvattensystem
28.3.2008 Transportfrågan i focus på betodlarträff i Tenala
28.3.2008 Stödberättigande mellan åkerskiften kan bytas
28.3.2008 Fårregistret har öppnat
28.3.2008 Nya foderlagen gäller alla primärproducenter
28.3.2008 Fjäderfän ska hållas inomhus
28.3.2008 ÖSP: Utred gödsel- och foderindustrins agerande
28.3.2008 Majoriteten stöder jordbrukets reformer
28.3.2008 Diskussionen om nordliga stödet har börjat
28.3.2008 Jordbruksministrarna enades om mellanöversyn
28.3.2008 Fri handel med mjölkkvoter i Södra Finland
28.3.2008 Mjölkkvoterna höjs i början av april
28.3.2008 EU:s stödlistor blir offentliga om ett år
28.3.2008 Aktuell arbetsgivarinfo från LAF
26.3.2008 Skogsvårdsföreningarna sätter fokus på att främja gallring.
26.3.2008 Värmeslag avslutas med seminarium i Helsingfors
20.3.2008 JSM: Fiskerihushållning främjas med 5,6 miljoner euro
20.3.2008 NSP:s utlåtande till Nylands förbund om förslaget till etapplandskapsplan
20.3.2008 Norden i Dag: Globala utmaningar – nordiska möjligheter!
19.3.2008 Ola Rosendahl död
17.3.2008 JSM: Förbud mot att hålla fjäderfä utomhus träder i kraft 15.3.2008
14.3.2008 Norden i Dag: Verkställ aktionsplanen för Östersjön
14.3.2008 Australien avskaffar exportmonopol för vete
14.3.2008 Nya Zeeland minskar exporten av lammkött
14.3.2008 EU stoppar stöd till Bulgariens jordbruk
14.3.2008 Sarkozy vill stöda djurhållning
14.3.2008 Jordbruket kunde ge Närpes all värme och el som behövs
14.3.2008 Regeringen beredd att satsa ytterligare 225 miljoner på virkesmarknaden
13.3.2008 Stor potential för nordisk matkultur
10.3.2008 JSM: Ansökan om att Pyttis godkänns som fri från VHS antogs
10.3.2008 Tike: Mjölkproduktionen fortsatte minska och producentpriset stärktes för både mjölk och ägg under 2007
7.3.2008 Arealerna gödslad skog på väg upp
7.3.2008 Inga första gallringar i väntan på beslut om skattefrihet
7.3.2008 Åter nya rekord inom produktionen av svin- och broilerkött
7.3.2008 Grundlagsutskottet håller på markägarens rätt till stödrättigheterna
7.3.2008 EU prutar på moduleringen
7.3.2008 EU vill ännu skära i sockerproduktionen

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab