Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för juni 2003

27.6.2003 Tre kandidater vid NSP:s ordförandeval
27.6.2003 SLC kräver sänkta räntor på gamla lån
27.6.2003 Orättvisa värderingsgrunder för älgskador påtalas
27.6.2003 Rådjuren är ett stort problem på Åland
27.6.2003 Rekommendationer om skydd av flygekorren
27.6.2003 Flygekorren skyddas
27.6.2003 Vetearealen närmar sig 200.000 hektar
27.6.2003 Producenterna lägger sitt hopp till det nationella stödet
27.6.2003 Enighet om EU:s agrarreform uppnåddes
26.6.2003 EU:s jordbruksstöd
25.6.2003 Slc:s medlemsförmånerna uppdaterade
19.6.2003 Preliminär uppskattning av åkerareal i odling
19.6.2003 Samarbetet inom spannmålsbranschen intensifieras
19.6.2003 Vik blir försöksgård för stora djur
19.6.2003 Kimito satsar på stort flisvärmeverk
19.6.2003 Baldersbrån ovanligt besvärlig i år
19.6.2003 Otjänligt för potatisodlingarna
19.6.2003 Skördeskadeersättning för osådd åker
19.6.2003 C-området fick tilläggstid för sådden
19.6.2003 Nya regler för bekämpning av mul- och klövsjuka
19.6.2003 FN-avtal om genmodifierade livsmedel träder i kraft
19.6.2003 Nytt försök att tackla EU:s agrarreform
19.6.2003 "Nonchalant kompromissförslag"
18.6.2003 Importerad häst rabiessmittad
18.6.2003 Finlands särförhållanden
16.6.2003 Kommissionen beslöt förlänga såningstiden
13.6.2003 LPA: Ny webbtjänst visar lantbrukarens egna uppgifter
13.6.2003 Unga åländska bönder önskar egen företagshälsovård
13.6.2003 Enestam vill förbättra kontakten till miljömyndigheterna
13.6.2003 Regionalisering av stöden en möjlighet
13.6.2003 SLC:s fullmäktige godkänner inte frikopplingen
13.6.2003 Korkeoja hoppades på snar politisk lösning om CAP-reformen
13.6.2003 Hönsinfluensan fick fatala följder
13.6.2003 Finland vill ha tilläggstid för sådden
13.6.2003 Tyskland och Frankrike på gemensam CAP-linje
11.6.2003 Slc:s fullmäktigemöte
11.6.2003 Ny förordning om glesbygdens avloppsvattenhantering
6.6.2003 Ålands svinavel sköts privat
6.6.2003 Tre kandidater till posten som NSP-ordförande
6.6.2003 Potatisen med näppe färdig till midsommar
6.6.2003 Urea godkänt att användas mot rotticka
6.6.2003 Kriterier för val av METSO-områden klara
6.6.2003 Dagens stödnivå beaktas i budgetramarna
6.6.2003 Kall sommar kan ge överutbud på svinkött
6.6.2003 Nordic Avel sprack
6.6.2003 Italienska mjölkbönderna vann
6.6.2003 Nytt genvete förorsakar oro på spannmålsmarknaden
5.6.2003 Utlåtande
3.6.2003 Priset på blåräv sjunker

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab