Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för augusti 2006

29.8.2006 Arbetsgrupp för nya jordbrukspolitiska alternativ
25.8.2006 Virussjukdomen bluetongue nu i Nederländerna, Belgien och Tyskland
25.8.2006 Finland har lägsta svinpriset i EU
25.8.2006 Svag äppelskörd i många EU-länder
25.8.2006 Danisco-sockret följer EU-kvoten
25.8.2006 Samma regler för växttäcke ännu i vinter
25.8.2006 Ekogårdarna fick lättnader i utfodringskraven
25.8.2006 Ingen extra semesterdag i budgetförslaget
18.8.2006 Gamla åkerfält som omfattas av förbindelser om nedläggning kan användas som betesmark
18.8.2006 Tama gräsänder varnar för fågelvirus
18.8.2006 Tyskland föreslår inskränkta EU-stödlistor
18.8.2006 Snickars ny redaktör i Vasa
18.8.2006 Återbäring av energiaccis
18.8.2006 Tröskningen påbörjad
18.8.2006 Brödsädspriserna bättre än i fjol
11.8.2006 Finska Foder tar emot säd i Vasa
11.8.2006 Stödfusk misstänks på hönsgårdar
11.8.2006 Semesterdagar i budgetförslaget väcker missnöje
11.8.2006 Torkan leder till foderbrist
11.8.2006 Lindrigare gödslingskrav i miljöstödet än befarat
11.8.2006 Miljöstödets tilläggsdel kopplas samman med basstödet
11.8.2006 Fischer Boel kritisk till fortsatt stöd enligt artikel 141
4.8.2006 EU utvidgar BSE-test av får
4.8.2006 EU vill skärpa kvaliteten för interventionsspannmål
4.8.2006 EU avdramatiserar torkan i Mellaneuropa
4.8.2006 Trädan kan användas till foder i hela landet
4.8.2006 Frilandsgrönsakerna behöver regn
4.8.2006 Finansieringen av landsbygdsprogrammet vållar problem
1.8.2006 SLC är besviken över att den utlovade 25 semesterdagen för husdjursproducenterna inte har räknats in i finansministeriets budgetförslag

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab