Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för september 2007

28.9.2007 JSM: Ändringar föreslås i lantbruksföretagarnas nya avträdelsestödsystem
28.9.2007 JSM: Personalen för landsbygdsnätverksenheten utsedd
28.9.2007 Maten blir dyrare nästa år
28.9.2007 Avvecklade mjölkkvoter sänker Finlands mjölkproduktion
28.9.2007 Kor och får ska snart märkas med radiochip
28.9.2007 Interventionen ska bantas i CAP-mellanöversynen
28.9.2007 Trädesplikten avskaffad för ett år
28.9.2007 Bollen ligger nu hos sockerindustrin
28.9.2007 Ovissa följder för Finlands betodling
27.9.2007 Arbetsgrupp föreslår att slakten av hästar fördubblas
27.9.2007 TIKE: Av allt producerat spannmål mals 13% till livsmedel
27.9.2007
21.9.2007 Finlandsvenska landsbygden fick egen temagrupp
21.9.2007 SLC hittar både gott och ont i budgetförslaget
21.9.2007 Prishöjningarna bör komma hela jordbruket tillgodo anser SLC
21.9.2007 Nervösare mjölkmarknad om kvoterna slopas
21.9.2007 Köttet blir snart dyrare, varnar EU-kommissionen
21.9.2007 EU-beslut om nollträda fattas nästa vecka
20.9.2007 Värmeslagstugan turnerar i Svenskfinland
14.9.2007 Ouppmärksam odlare kan bli utan pensionsskydd vid en bolagisering
14.9.2007 Kommissionen enades om nollställd trädesplikt
14.9.2007 EU-parlamentet stöder minireformen för mjölk
14.9.2007 EG-domstolen fällde Finland
14.9.2007 EU vill reformera agrarstöden efter 2014
7.9.2007 CAP-mellanöversynen läggs fram i november
7.9.2007 Låt marknaden regera säger Fischer Boel
7.9.2007 Danisco slänger sockret överbord?
7.9.2007 Foderpriset sätter hård press på hönsfarmarna
7.9.2007 Insamlingen av information om får och getter börjar
7.9.2007 Förbindelsebåt kan bli dyrare - också för skärgårdsborna
7.9.2007 Höjda energiacciser drabbar landsbygden

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab