MR-logo Närlas hemsida Frågetecken Vad är en maskinring? Frågetecken Vad är Närla? Dator Övriga tjänster

Övriga tjänster

 

KOSTNADSBERÄKNINGSPROGRAM

Ett ADB kostnadsberäkningsprogram för lantbruksmaskiner uppgjort i Windows miljö av Työtehoseura finns nu hos oss. Verksamhetsledaren förevisar gärna prorammet, kontakta oss gärna före investeringsbeslutet så får du testa med detta program. Det kan vara en avgörande betydelse vid planeringen av investeringarna.

 

FODERFÖRMEDLING

Maskinringarna Peny och Närla har sedan 1 september 1998 ingått avtal om förmedling av foder mellan jordbrukare i Österbotten. Foder förmedlas direkt mellan leverantör och köpare. Kontakta respektive verksamhetsledare för mera information.

 

SAMKÖP
Brunnar för täckdikning fås förmånligt genom samköp kontakta maskinringen
inför sommarens behovSTENPLOCKNING
Boka stenplockaren i tid före vårbruket.BESPRUTNING
med högeffektiva aggregat utföres. Kontakta ringen
.

 

För mer info:
Thorolf Westerlund
tel. 06-225 9257, 040-568 5812, 040-515 9257
westor@tawi.fi