MR-logo Närlas hemsida Frågetecken Vad är en maskinring? Frågetecken Vad är Närla? Dator Övriga tjänster

Vad är en maskinring?

En maskinring är en sammanslutning som förmedlar maskiner, maskintjänster och arbetskraft. Det främsta syftet är att förbättra utnyttjandet av de maskiner som medlemmarna äger. Maskinringen ger också möjlighet att köpa tjänster för den som inte vill eller kan investera i maskiner. Har man behov av tilläggskapacitet kan man vända sig till maskinringen. Verksamheten fungerar enligt andelslagsprincipen, men har inget eget vinstsyfte utan är lantbrukarens förmedlingscentral.

Maskinringen bygger på samarbete, tolerans och en positiv inställning till att lösa gemensamma problem och att förbättra lönsamheten i det egna företaget. Som medlem i maskinringen utnyttjar man tjänster i den omfattning man själv finner lämpligt.

 

Maskinringen vill: