Logo

Välkommen till Maskinringen Närlas hemsida

Vad är en maskinring ?

Förbättrad ekonomi

Vad är Närla ? Trygghet vid sjukdom
Övriga tjänster Sociala kontakter

Maskinringen NÄRLA informerar:

Vi utför maskintjänster för vårbruket kontakta oss westor@tawi.fi eller 040-586 5812


Andelslaget Maskinringen Närla
Skrattnäsvägen 1014, 64250 Pjelax
06-2259257, fax 06-2259177, gsm 040-5865812

Ansök om medlemsskap i maskinring Närla här!

Om du har kommentarer eller frågor gällande dessa sidor, skriv till Thorolf Westerlund westor@tawi.fi
Styrelseordförande: Stefan Guldén sgulden@agrolink.fi