Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 torsdag 7.7.2022
 Grattis Klas och Klaus
31.3.2004 09:53:43 / Agrolink
Vad är din begagnade maskin värd?

Den viktigaste frågan när man värderar en begagnad jordbruksmaskin är: Vem kan tänkas vara intresserad av att köpa den här maskinen?

Andra faktorer som påverkar värdet är tillgången på reservdelar, vilken utrustning som är norm på maskintypen samt maskinens storlek. Marknaden för de största bjässarna på åkern är begränsad. Innan du köper eller säljer begagnad maskin skaffar du dig lättast en överblick över marknaden genom att söka på Internettjänster som Maskinmarknaden.
Både vid köp och försäljning av begagnade maskiner finns det ett antal parametrar som avgör dess värde. Ur ekonomens synvinkel är det alltid glasklart vad som styr priset, utbud och efterfrågan, men i praktiken kan det ibland vara svårare att avgöra.
Andreas Lidén, platschef på Lantmännen Maskins maskincenter Vara/Lidköping, listar följande parametrar som de viktigaste för maskinhandeln och därmed priset på begagnade maskiner:

Märke
Ålder
Utrustning
Storlek
Allmänt skick
Teknisk historik/service och skötsel


Vem är köpare?
– Den viktigaste frågan vi ställer oss vid värderingen av begagnade traktorer eller lantbruksmaskiner är: Vem kan tänkas vara intresserad av att köpa den här maskinen?, säger Andreas Lidén. Som exempel på vad han menar nämner han en relativt ny rundbalspress som körts cirka 20 – 25 000 balar av en entreprenör. Trots att maskinen inte har så många år på nacken börjar den närma sig sin tekniska livslängd. Antalet potentiella köpare minskar därför kraftigt.
Andreas förklarar varför:

- Få entreprenörer är intresserade eftersom de oftast kör mycket med sin maskin samtidigt som de i förhand ofta tagit åt sig att serva ett större antal kunder.

- Få mjölkbönder och intensiva nötköttsproducenter är intresserade eftersom foderkvalitén är så viktig för dem. Med en maskin som närmar sig sin tekniska livslängd ökar risken för haverier under säsong, något som kan påverka foderkvalitén och därmed hela ekonomin i deras produktion.

- En extensiv nötköttsproducent har ofta för små fodervolymer för att motivera en egen rundbalspress. De små fodervolymerna gör att driftskostnaderna ofta blir för höga.

Det här resonemanget gäller givetvis inte för alla enskilda rundbalspressar, men det belyser vikten av att fundera på hur många köpare det finns av en specifik maskin i förhållande till hur många maskiner det finns till salu när man värderar en begagnad maskin.

Service och reservdelar
En viktig faktor är tillgången till reservdelar och service. Vissa maskiner är näst intill värdelösa om det inte finns en säker tillgång till reservdelar och service, säger Andreas Lidén. En maskin av enklare konstruktion påverkas dock mindre än mer avancerade maskiner.


Till en välskött traktor, tvättad och smord med jämna intervall, finns det alltid intresserade köpare, säger Andreas Lidén, Lantmännen Maskin.
   – Har lantbrukaren skött traktorn väl och lämnat in den på service regelbundet är den oftast värd mer hos maskinhandlaren. Det sägs ibland att märkeshandlare håller upp priset på egna märken för att förbättra märkets image. Men det är inte hela sanningen. Märkeshandlaren kan sätta ett högre pris på de traktorer som han känner till den tekniska historiken hos. Handlaren vet att det inte finns några dolda fel som visar sig i efterhand, säger Andreas Lidén. 

Också tillförlitligheten hos återförsäljaren i området och generalagenten påverkar prisbilden.

Köparen vill ha nya slitdelar
Det är också viktigt att maskinen är välskött i största allmänhet, tvättad och smord med jämna intervall.

– Till exempel värderingen av en Rapid-såmaskin påverkas mycket av skicket på slitdelarna. Är tallrikar och såbillar så nedslitna att en potentiell köpare måste byta dessa måste man ta med denna kostnad i värderingen. Värdet av maskinen sänks då med motsvarande summa som det kostar att ersätta slitdelarna, säger Andreas Lidén.

Vid försäljning/inbyte av en trasig maskin belastas priset även med en riskpremie.

– Om en slåtterbalk är trasig när den byts in blir den väsentligt mindre värd eftersom risken ökar, förklarar Andreas. Inte bara reparationskostnaden utan också den ökade risken för andra fel måste vägas in när maskinen ska värderas.

Mindre marknad för extrema maskiner
Det kan också vara svårt att hitta en marknad både för de största och de minsta lantbruksmaskinerna.

 – Du kan ha en jättefräsch tvåmeters slåtterkross men priset blir ändå lågt, eftersom det finns så få köpare, säger Andreas Lidén.

– Samma situation kan också uppstå om du har en jättestor maskin. Det är inte säkert att en åtta meters såmaskin värderas högre än en sex meters såmaskin i samma skick. Beroende på att det finns väldigt få köpare som har en tillräckligt stor traktor för att dra en åttametersmaskin. De som har tillräckligt stor traktor kör ofta tillräckligt många hektar för att köpa en ny maskin, säger Andreas.

Utrustningen styr priset
Priset på en tvåhjulsdriven traktor är väsentligt lägre än för motsvarande fyrhjulsdrivna traktor i samma skick. Många mindre traktorer går som lastartraktorer och då efterfrågas i princip bara fyrhjulsdrivna.

– Begagnade fyrhjulsdrivna mindre traktorer med lastare är en bristvara på marknaden. När de kommer ut på marknaden säljs de direkt. Säljarna får väl betalt för lastaren på sin traktor, påpekar Andreas Lidén.

Maskiner med enkel och tillförlitlig teknik håller värdet väl, som exempel kan nämnas Väderstads samt Överums såmaskiner.

– När man köper en ny maskin är det viktigt att ta hänsyn till vilken utrustning som är mer eller mindre standard för att få ut ett så bra andrahandsvärde som möjligt när maskinen säljs vidare som begagnad, säger Andreas.

Ett exempel på detta är när viss extrautrustning ses som standard. Ett exempel är mellanpackaren till Väderstads Rapid-såmaskiner.

Köpare av nya maskiner måste också vara uppmärksamma på teknikskiften, när en teknik går i graven och en annan tar över. Ett exempel på detta var när lantbrukare under 80-talet valde mellan en ny 5-skärig tegplog och en 4-skärig växelplog. På den begagnade växelplogen finns det gott om spekulanter på idag, medan det är glest mellan intresserade köpare av en begagnad tegplog. Just nu ser Andreas Lidén ett liknande teknikskifte för utrustningen på Rapid-såmaskinerna då allt fler väljer SystemDisc som förredskap, vilket då kommer att sätta normen för vad som förväntas av maskinen vid begagnatköp om några år.

Ny marknad i öst
Större och dyrare begagnade maskiner tål att transporteras längre än andra. För en sexmeters direktsåmaskin är hela Sverige en potentiell marknad. Men för en äldre obromsad boggiekärra så är marknaden bara lokal eller regional eftersom den har relativt lågt pris och hög fraktkostnad.

I och med utvidgningen av EU till 25 medlemsländer så kommer också marknaden för begagnade maskiner att utvidgas. Andreas Lidén tror dock inte att den svenska marknaden för begagnade maskiner kommer att påverkas i någon större utsträckning.

– Efterfrågan på begagnade maskiner finns i Polen och de baltiska länderna, men jag tror inte prisbilden där kommer att vara tillräckligt intressant för att motivera någon större export av t.ex. begagnade såmaskiner, säger Andreas Lidén.

Överblick på Internet
Det är viktigt för både säljare och köpare att priset blir rätt. Ett sätt att skaffa sig en bra uppfattning om hur prisbilden ser ut för den aktuella maskinen är att gå ut och söka på Internet och jämföra priset på liknande maskiner. På Jordbruksaktuellts Maskinmarknad så hittar du det största utbudet av begagnade lantbruksmaskiner i Sverige, www.maskinmarknaden.se andra källor är Lantmännen Maskins begagnatmarknad samt Mascus.

Viktiga prisparametrar

Traktor
Allmänt skick
Servicehistorik
Däckens kondition
Tillgång till reservdelar och service
2-WD eller 4-WD
Lastare
Jämfört med bilar så håller traktorer ett mycket högt andrahandsvärde under de första två till fem åren.
 
Tröska
Servicehistorik
Helt i ordning
Tillgång till reservdelar och service.
Marknaden för tröskor under 10 fot är mycket begränsad och kommer på sikt att försvinna.
 
 
Såmaskin
Utrustning
Slitdelarnas kondition.
 
Plog
Slitdelarna
Vändhuvudets kondition

Källa: Agriprim
 

 

 


Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab