Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för november 2004

26.11.2004 Sockerreformen splittrar EU - tio länder avvisar förslaget
26.11.2004 Benmjöl i smågrisfoder från Feedmix
26.11.2004 Import av polsk potatis oroar de finländska odlarna
26.11.2004 Förskottsinnehållningen på mjölk sänks till 10 cent
26.11.2004 Viktigt att generationsväxlingarna fortsätter
26.11.2004 SLC-fullmäktige blir utan stödpaket på onsdag
26.11.2004 Skattelättnader kunde kompensera dålig LFA-lösning
26.11.2004 SLC-styret kräver kalkyler kring LFA-tillägget
25.11.2004 Långhorniga kor bakom husknuten i Täktom
25.11.2004 Pengar för regnskador i december
24.11.2004 Årets bonde i Borgå finns i Sannäs
19.11.2004 Klartecken för nya kommissionen
19.11.2004 Ge synpunkter på råd om god skogsvård
19.11.2004 Forskare vill införa gränszoner mellan åker och skog i miljöstödet
19.11.2004 Skördeskadorna nu uppe i 16,7 miljoner
19.11.2004 Samhället måste ta hänsyn till jordbrukarnas realinkomst
19.11.2004 Ett års tidsfrist för mjölkstödsreformen
19.11.2004 Producenterna är missnöjda med LFA-stödets nationella tilläggsdel
17.11.2004 Odlarorganisation bytte namn
17.11.2004 Kvinnor i arbete 2005-kalender
16.11.2004 Maskiner imponerade i skogen
15.11.2004 Åtgärder på alla fronter krävs för att behålla sockerproduktionen i Finland
12.11.2004 Mikael Åsvik föreslås till ÖSP:s styrelse
12.11.2004 Valtrafabriken börjar tillverka Massey-Ferguson
12.11.2004 Oro bland åländska odlarna när Ab Chips säljs till Norge
12.11.2004 14,6 miljoner euro behövs för skördeskadeersättningar
12.11.2004 Sockersektorn visar enig front
12.11.2004 Larm i Bryssel efter dioxinfynd
12.11.2004 CAP-arealen överskrids rejält
12.11.2004 Nu kan startstöd äntligen beviljas
12.11.2004 Finland och EU enades om LFA-stödets tilläggsdel
11.11.2004 Överenskommelse om lantbruksstöd
10.11.2004 Mjältbrand ledde till markundersökning i Orimattila
10.11.2004 Slutliga förhandlingar om lantbruksstöd
9.11.2004 Bönder pantfångar i stödspelet
9.11.2004 Snö bromsar skörden i Kanada
5.11.2004 Mjältbrand funnet hos finländskt nötkreatur
4.11.2004 Lantbrukskalender 2005 har utkommit
1.11.2004 Finland förbereder sig för anpassning till klimatförändringen
1.11.2004 Ny publikation om landsbygdsföretagande

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab