Suomeksi   Om Agrolink   Kontakta Agrolink  Bli abonnent  Logga in
 lördag 27.11.2021
 Grattis Astrid

Arkiv - Nyheter för juli 2002

29.7.2002 Flyghavren allt större gissel
29.7.2002 Bekämpningen av coloradoskalbaggen
fortsätter - upptäckt har gjorts i Ingå
29.7.2002 Sydeuropa tackar nej till reform
29.7.2002 Reformförslaget berör bara CAP-stödet
29.7.2002 Franz Fischler i Helsingfors:
Reformen av lantbrukspolitiken kan ge
pengar till 141:an och nordliga stödet
28.7.2002 Sökfunktionen på www.slc.fi uppdaterad.
26.7.2002 Lantbruket beroende av EU-stöden
26.7.2002 Irländskt slarv ledde till hormonskandal
26.7.2002 Skogsforskningsinstitutet tar över ansvaret för virkesmätningen
26.7.2002 Ny lag om växtskydd på väg
26.7.2002 Nya krav på hönsburar
26.7.2002 Mjölkkvotens försäljningsperiod minskas till sex månader
25.7.2002 Arbetsgrupp har undersökt skyddet av skogen
25.7.2002 Kraven på hönsburar ändras från början av nästa år
25.7.2002 De nyländska finska och svenska producentförbudens ställningstagande
18.7.2002 Vad tycker EU-medborgarna om jordbrukspolitiken?
16.7.2002 Mjölkkvotens försäljningsperiod minskar
15.7.2002 Virkesmätningen till Skogsforskningsinstitutet
15.7.2002 Växtskyddslagstiftningen förnyas
15.7.2002 Mellangranskningen av EU:s jordbrukspolitik
4.7.2002 Skyddszonernas antal fördubblas i Nyland
4.7.2002 EU återkräver 210 miljoner euro
4.7.2002 Maktkamp om lantbruksstöden hotar blockera EU-samarbetet
4.7.2002 Stort intresse för avbytarenkät
4.7.2002 Lantbrukarna nu färre än 100.000
4.7.2002 Finlands CAP-areal överskrids även i år
4.7.2002 SLC stöder Metsoarbetsgruppens förslag
4.7.2002 Alla är rätt nöjda med skogsskyddsförslaget
4.7.2002 LF håller sommarpaus
3.7.2002 Sammanfattning av ÖSP:s och MTK Etelä-Pohjanmaa:s gemensamma styrelsemöte
2.7.2002 Metsoarbetsgruppen avgett betänkande

Annonser

 © Copyright 2001, Agrolink Ab